Přihlášení projektu

Vymyslete pro svůj projekt jedinečný, krátký a výstižný název.
Stručně sepište, co je předmětem projektu. V ideálním případě 2-3 věty.
Představte svůj projekt ostatním. CO, PROČ a PRO KOHO navrhujete.
V krátkosti popište, v čem spočívá veřejný prospěch projektu.