Přihlášení projektu – děkujeme

Děkujeme!

Váš projekt by v pořádku přijat a předán koordinátorům ke zpracování. Je
možné, že v průběhu ověřování Vás bude koordinátor projektu kontaktovat.
Prosím sledujte svoji emailovou schránku.

tým města