Zábranský park

Revitalizace parku u Zábranského kostela včetně opravy poškozené zdi a úpravy okolí domku hrobníka.